Projekty UE

Prace badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem technologii cyfrowej w przedsiębiorstwie  ZIRKONZAHN POLAND Sp. z o.o.

ZIRKONZAHN POLAND Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Prace badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem technologii cyfrowej w przedsiębiorstwie  ZIRKONZAHN POLAND Sp. z o.o.”

Podstawowym horyzontalnym celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki przeprowadzonym pracom rozwojowym które mają potwierdzić wyższość wytwarzania protez protokołem cyfrowym nad tradycyjnym. Tym samym celem bezpośrednim realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie do oferty innowacyjnego rozwiązania wytwarzania protez protokołem cyfrowym z wykorzystaniem najnowszych urządzeń do określania prawidłowej płaszczyzny okluzji. Do efektów realizacyjnych można zaliczyć również: lepszą i rozbudowaną ofertę usługową związaną z działalnością laboratorium, wzbogacenie i rozwój funkcji szkoleniowych w zakresie innowacyjnych metod z dziedziny protetyki, rozwój współpracy szkoleniowej z podmiotami kształcącymi studentów, zwiększenie możliwości i potencjału promocyjnego.

Całkowita wartość projektu to 1 282 662,70 zł, zaś wartość dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  700 026, 25 zł.

Bon antywirusowy

ZIRKONZAHN POLAND Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Bon antywirusowy.

Podstawowym horyzontalnym celem realizacji projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa, które w wyniku pandemii COVID-19, musi sprostać szczególnym, negatywnym  uwarunkowaniom prowadzenia działalności.

Beneficjent dzięki innowacjom produktowym planuje zmianę protokołu pracy na cyfrowy. Wizerunek nowoczesnego laboratorium przełoży się na liczbę zleceń oraz otworzy możliwość współpracy z nowoczesnymi klinikami. Działalność szkoleniowa powinna przyczynić się do lepszego postrzegania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku oraz związać klienta z firmą.

Całkowita wartość projektu to 127 316,99 zł, zaś wartość dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 99 996,90 zł.