Zasady współpracy

01.

Kontakt

Jesteśmy dla Ciebie dostępni telefonicznie codziennie oprócz weekendów i świąt ustawowych od 9.00 do 16.00.

-

Możesz przesłać do nas zlecenie i pliki przez 24h/7 na nasz adres mailowy zlecenia@zirkonzahn.com.pl

-

Jeśli wysyłasz wyciski prześlij je na adres Zirkonzahn Poland, Siewna 9, 15-183 Białystok

-

Przyjęcie zlecenia oraz określenie czasu wykonania pracy potwierdzimy mailowo lub skontaktujemy się z Państwem telefonicznie.

02.

Dokumentacja

Każde wysłane do nas zlecenie powinno zawierać:
Szczegółówy opis

W przypadku zleceń na frezowanie z projektu własnego- szczegółowy opis z określonym rodzajem, ilością zębów, kolorem docelowym pracy i materiałem, z jakiego wyfrezowana powinna być konstrukcja.

skany

W przypadku zleceń na frezowanie/wykonanie pracy z naszego projektu- wszystkie niezbędne skany takie jak skan modelu roboczego, skan antagonisty, skany situ(jeśli występują), skan modeli w zwarciu, zdjęcie twarzy pacjenta (opcjonalnie) oraz szczegółowy opis z określonym rodzajem, ilością zębów, kolorem docelowym pracy i materiałem.

Wyciski

W przypadku zleceń na podstawie wysłanych do nas wycisków- niezbędne do wykonania wyciski pacjenta wraz ze szczegółowym opisem zlecenia z określonym rodzajem, ilością zębów, kolorem docelowym pracy i materiałem, z jakiego wykonana będzie konstrukcja.

03.

Przesyłki

Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące wysyłki
01.

Wyciski należy odpowiednio zabezpieczyć do transportu:

  • wycisk z masy alginatowej pakujemy w szczelny worek foliowy/ nie obkładamy mokrą ligniną
  • wyciski wkładamy do sztywnego pudełka/ plastik lub metal/ a następnie do kartonowego opakowania.
02.

Przed wysłaniem wszystkie rzeczy wkładane do paczki są fotografowane w celu uniknięcia sytuacji ich zagubienia.

03.

Wyciski uszkodzone lub odkształcone nie kwalifikują się do wykonania pracy protetycznej.

04.

Prosimy, aby paczki były sprawdzane w obecności kuriera, co pozwoli nam na zgłaszanie reklamacji w przypadku zagubienia lub zniszczenia zamówionego produktu.

05.

Prosimy o oznaczanie emblematem swoich łyżek wyciskowych, ponieważ ułatwia nam to ich zwrot.

05.

Wszystkie prace wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

04.

Terminy

Terminy wykonania pracy ustalane są indywidualnie.

-

Terminy prac, które wymagają zamówienia dodatkowych elementów/ np. części implantologiczne automatycznie zostają wydłużone o czas dostawy z firm implantologicznych.

05.

Płatności

Do każdej wykonanej i wysłanej przez nas pracy dołączana jest faktura VAT.

05.

Certyfikaty

Wszystkie użyte materiały do produkcji w Zirkonzahn Poland Lab posiadają certyfikat CE.

-

Każda praca protetyczna wykonana w Zirkonzahn Poland Lab posiada certyfikat wykonania zgodny z zaleceniami URPL.

W sprawach ogólnych prosimy o kontakt z naszym biurem biuro@zirkonzahn.com.pl