Tekscan

Tekscan

Opatentowane przez firmę rozwiązania wykrywania siły dotyku i nacisku zapewniają klientom przydatne informacje, których potrzebują, aby zoptymalizować projekt produktu oraz poprawić wyniki kliniczne i badawcze.

T-Scan Novus to jedyny system cyfrowej analizy zwarcia do zastosowania w stomatologii

T-Scan Novus do cyfrowej analizy zwarcia to niezawodne i łatwe w obsłudze kliniczne urządzenie diagnostyczne, które rejestruje i analizuje siły kontaktów zwarciowych w czasie za pomocą ultra cienkich czujników elektronicznych. Na podstawie uzyskanych danych cyfrowych klinicyści mogą sprecyzować interferencje okluzyjne, szybko je usuwać i leczyć pacjentów z dużo większą dokładnością niż kiedykolwiek przedtem.

TScan-Novus_2178

Zalety czujnika T-Scan

Pomoc wizualna

Pomaga pacjentom lepiej zrozumieć ich problemy okluzyjne, a co za tym idzie wdrożyć leczenie, które może być konieczne, by zrównoważyć siły zgryzu.

System zarządzania kartotekami

Upraszcza przechowywanie danych pacjentów i sprawdzanie zapisów nt. kontaktów zwarciowych oraz sprawia, że system ten jest nieodłącznym elementem klinicznego stanowiska pracy.

Najnowsze oprogramowanie

Oprogramowanie w wersji 10 pozwala na integrację systemu ze skanerami wewnątrzustnymi generującymi pliki w formacie STL.

Ograniczenie korekt

T-Scan pozwala na ograniczenie do minimum korekt i nieodpłatnych wizyt powtórnych, a także na udoskonaloną komunikację i edukację pacjentów na temat okluzji.

Wysoka rozdzielczość 

Czujnik jest zaprojektowany tak, aby zapewnić wysoką rozdzielczość, dokładność i powtarzalność wyników. Wykorzystując lata doświadczeń, czujnik dostarcza, dzień po dniu, precyzyjnych rezultatów.

Współpraca z elektromiografem

Poprzez dodatkowy moduł integracyjny TSCAN/BioEMG możliwa jest współpraca z elektromiografem BioEMG III (BioResearch) w zakresie równoległej analizy danych.

Pobierz broszurę informacyjną i dowiedz się więcej

T-Scan-NovusComponents
SectionHeader-Handpiece_0
SectionHeader-Sensor_0