Projekty UE

ZIRKONZAHN POLAND Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Bon antywirusowy.

Podstawowym horyzontalnym celem realizacji projektu jest wsparcie przedsiębiorstwa, które w wyniku pandemii COVID-19, musi sprostać szczególnym, negatywnym  uwarunkowaniom prowadzenia działalności.

Beneficjent dzięki innowacjom produktowym planuje zmianę protokołu pracy na cyfrowy. Wizerunek nowoczesnego laboratorium przełoży się na liczbę zleceń oraz otworzy możliwość współpracy z nowoczesnymi klinikami. Działalność szkoleniowa powinna przyczynić się do lepszego postrzegania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku oraz związać klienta z firmą.

Całkowita wartość projektu to 127 316,99 zł, zaś wartość dofinansowania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 99 996,90 zł.