FAQ

16. Podbudowy cyrkonowe są zawsze wolne od frykcji i zawsze wypadają z ust pacjenta podczas wpasowywania.

Tarcie jest technicznie możliwe, jednak nie jest pożądane. Lepiej byłoby nałożyć cienką warstwę wazeliny na konstrukcję przed wpasowywaniem.

17. Czy cyrkon jest radioaktywny?

Wszystko jest radioaktywne! Ciało ludzkie ma 6.000 Bq. Jeden gram dwutlenku cyrkonu ma ok. 0,4 Bq. Korona waży ok. 1 gr., metaloceramika może mieć do 2 Bq/gr.

18. Krawędzie koron na obiektach cyrkonowych są zbyt grube.

To nie wada materiału lecz błąd w wykonaniu. Po wyfrezowaniu lecz przed synteryzacją cyrkonu ICE, krawędzie koron muszą być ręcznie wycienione przez technika.

19. Jak wypadają koszty w porównaniu z metalceramiką?

Jeżeli chodzi o koszty materiału, cyrkon jest porównywalny lub nieznacznie droższy niż metalceramika.

20. Jak dobrze cyrkon się dopasowuje?

Jeśli wykonanie jest prawidłowe, to system Zirkonzahn gwarantuje precyzję rzędu setnych mm. Ostatecznie praca dopasowana jest z dokładnością do 20 μm, podobnie jak praca ze złota.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7