FAQ

6. Czy zsynteryzowany cyrkon musi być obrabiany z wodnym chłodzeniem? (np. korekta, podczas osadzania na modelu)?

Chłodzenie wodne jest polecane, lecz nie obowiązkowe.

7. W jaki sposób proces starzenia się cyrkonu oraz wiążącą się z nim utratę twardości można porównać do zwykłej metalowej ceramiki?

Wszystkie materiały, z których wykonywane są podbudowy, nawet metal, podlegają procesowi starzenia. Siła na wykrzywianie przed procesem starzenia metalu wynosi ok. 500 Mpa, ICE cyrkonu ok. 1400 Mpa. W teorii, lecz do tej pory jeszcze nieudokumentowanej, 30% utrata wytrzymałości wciąż pozostawia 980 Mpa w odniesieniu do cyrkonu.

8. Dlaczego nasz cyrkon ma stały skurcz?

To nasz sekret.

9. Jak łączy się ceramika z cyrkonem?

Mechanicznie, poprzez skurcz materiału, retencję i łączenie powierzchniowe.

10. W jaki sposób cementuje się prace cyrkonowe?

Cement fosforanowy lub szklany cement monomerowy.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7